Terjemahan Bahasa Arab

Nama Bahasa: Bahasa Arab

Nama Lain Arab: Bahasa Arab Standard Moden

Kepelbagaian Bahasa Arab: Barat (Maghrebi), Tengah (termasuk Mesir), Utara (termasuk Levantine, Iraq), Selatan (termasuk Teluk, Hejazi, Yemeni)

Skrip Bertulis Bahasa Arab: Skrip Bahasa Arab

Bahasa Arab merupakan Bahasa Rasmi di: 26 buah negara termasuk Mesir dan Arab Saudi

Bahasa Arab dituturkan di: Timur Tengah dan Afrika Utara

Bilangan Penutur Bahasa Arab: 280 juta penutur asli bertutur bahasa Arab

Kod ISO Bahasa Arab ar, ara

Perhatian: Bahasa Arab memiliki lebih ramai penutur daripada mana-mana penutur dalam keluarga bahasa Semitik.