Terjemahan Bahasa Gujarati

Nama Bahasa: Gujarati
Nama Lain Bahasa Gujarati: Gujerati, Gujarathi, Guzratee, Guujaratee, Gujrathi, Gujerathi
Kepelbagaian Bahasa Gujarati: Gujarati Hindi, Gujarati Parsi, Gujarati Muhammadan
Skrip Bertulis Bahasa Gujarati: Skrip bahasa Gujarati
Bahasa Gujarati merupakan Bahasa Rasmi di: Bahasa di Gujarat (India)
Bahasa Gujarati dituturkan di: India, Pakistan, Afrika Selatan, Uganda, Tanzania, Kenya, A.S., UK, Australia, New Zealand,Fiji, Kanada, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Portugal, Panama
Bilangan Penutur Bahasa Gujarati: 46.1 juta penutur bahasa Gujarati di seluruh dunia
Kod ISO Bahasa Gujarati: gu, guj

Perhatian: Bahasa Gujarati merupakan bahasa ke-26 paling meluas dituturkan di dunia.